Fixshop logo
0
0 Ft

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Személyes adatok védelme, a személyes adatok védelmével kapcsolatos tájékoztatást és beleegyezés a személyes adatok marketing célra történő felhasználására

 1. A személyes adatok védelmére vonatkozó előírások értelmében a vásárló a vásárlási szerződés megkötésével beleegyezik személyes adatainak feldolgozásába, felhasználásába és tárolásába.
 2. Az eladó, mint adatkezelő, csak és kizárólag a kötelezettségei teljesítéséhez őrzi meg a vásárló személyes adatait. Ezek a kötelezettségek a következők: vásárlási szerződésben foglaltak teljesítése, megrendelések, foglalások feldolgozása, megrendelések teljesítése, termékek kiszállítása, a vásárlás és kifizetés dokumentálása, számlák kiállítása, szerződő felek közti kapcsolattartás. Az eladó a vásárló személyes adatait a szerződés teljesítéséig, valamint a vásárlástól számított 10 évig tárolja.
 3. Az eladó a vásárló személyes adatait csakis azon harmadik felek számára adhatja ki, akik a vásárló által megrendelt termék kiszállításában, kézbesítésében vesznek részt. Az eladó csakis azokat az adatokat továbbíthatja a harmadik fél számára, melyek feltétlenül szükségesek a kiszállításhoz.
 4. Az eladó a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeli a vásárlók személyes adatait.
 5. A rendelés véglegesítésével a vásárló automatikusan megerősíti, hogy személyes adatait önként adta meg az eladónak. A vásárló továbbá belegyezik személyes adatainak feldolgozásába, kezelésébe és tárolásába. A vásárló egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy ezen előírásokkal, törvényekkel és rendelkezésekkel összhangban az eladó a személyes adatait harmadik fél és állami intézmények részére rendelkezésre bocsájthatja.
 6. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az eladó a vásárló személyes adatait 10 éven keresztül marketing célra felhasználja a vonatkozott szabályoknak megfelelően. Amennyiben a vásárló úgy véli, hogy személyes adatinak marketing célra történő felhasználása a vásárló beleegyezése nélkül történt, a vásárlónak jogában áll, papír alapú kérvény formájában, kifogást emelni személyes adatainak felhasználása ellen és kérvényezheti személyes adatainak törlését.
 7. Az eladó és vásárló megállapodnak, hogy a vásárlási szerződésben található mindennemű információ, valamint valamennyi, a felek között köttetett, vásárlási szerződéssel kapcsolatos együttműködésből fakadó információ üzleti titoknak minősül.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos tájékoztatást és beleegyezés a személyes adatok marketingcélú kutatásához és felméréséhez

Tisztelt Ügyfelünk,

jelen emlékeztetőben nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön személyes adatainak feldolgozásáról és marketingcélú felhasználásáról. Először is engedje meg, hogy bemutassuk, miért is kértük beleegyezését a személyes adatok marketingcélú felhasználására.

Célunk, hogy a személyes adatok feldolgozását követően fel tudjuk Önnek kínálni partnereink legújabb újdonságait, termékeit, szolgáltatásait. További célunk az időkorláthoz kötött, átmeneti jellegű ajánlatok és hasznos információk bemutatása (papír vagy elektronikus formában). A profilozást és részletes áttekintést követően csakis az Ön számára releváns termék- és szolgáltatás-ajánlatokat mutatjuk be Önnek, elkerülve a kevésbé releváns és haszontalan ajánlatok áradatát.

Kérem, olvassa el a lentebb található tájékoztatást személyes adatainak feldolgozásáról. A tájékoztatást a „gyakran ismételt kérdések” formájában készítettük el, hogy a tájékoztatás, emlékeztető praktikus és átlátható legyen, az információ pedig visszakereshető. Kérdés vagy megjegyzés esetén a személyes adataival vagy személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, hívjon minket a +421 2/22133399 telefonszámon vagy írjon nekünk a info@fixshop.hu e-mail címre.

Tartalom

 1. Ki dolgozza fel a vásárlók személyes adatait?
 2. Mely személyes adatok kerülnek feldolgozásra?
 3. Milyen forrásból származnak a személyes adatok?
 4. Mihez járult hozzá a vásárló?
 5. Miért fontos a profilozás és az automatikus kiértékelés?
 6. Mennyi ideig dolgozzuk fel és tároljuk személyes adatait?
 7. Ki férhet hozzá a vásárló személyes adataihoz?
 8. Milyen jogok illetik a vásárlót személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban?
 9. Hogyan vonhatom vissza a személyes adatok felhasználásához való hozzájárulást?
 1. KI DOLGOZZA FEL A VÁSÁRLÓK SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. A vásárlók személyes adatait az érintett vállalat dolgozza fel, mely az adatkezelés célját és módját ténylegesen meghatározta. A marketingcélú adatkezelést és adatfeldolgozást az iFix sro végzi (Einsteinova 7, 85101 Bratislava – Petržalka, Szlovákia).
 2. MELY SZEMÉLYES ADATOK KERÜLNEK FELDOLGOZÁSRA?
  1. Marketing célra azokat a személyes adatokat dolgozzuk fel, melyek elősegítik a személyre szabott termékek és szolgáltatások célzott bemutatását.
  2. Azonosításra alkalmas adatok – név, cím, születési dátum, lakóhely.
  3. Kapcsolatok – telefonszám, e-mail cím.
  4. Szocio-demográfiai adatok – kor, nem, legmagasabb végzettség, gyermekek száma, foglalkoztatással kapcsolatos adatok.
  5. Termékek és szolgáltatások felhasználásával kapcsolatos adatok – korábban megvásárolt termékek és szolgáltatások, online vásárlói felületek használata és látogatása. Az így kapott adatok alapján tudunk célzott ajánlatokat felkínálni a vásárlóinknak.
  6. A vásárlóval megvalósult kommunikációs csatornák: telefonhívások, e-mail kommunikáció, chat, SMS üzenet.
  7. Geolokációs adatok – melyeket a böngészőből nyerünk. Ezek az adatok arra szolgálnak, hogy az Önhöz legközelebb található közvetítőt, irodát ajánljuk figyelmébe.
 3. MILYEN FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK A SZEMÉLYES ADATOK?
  1. Az előző pontokban feltüntetett személyes adatok közvetlenül a vásárlótól származnak. A vásárló a személyes adatokat a vásárlási szerződésben, esetleg más dokumentumokban adja meg.
  2. A vásárló személyes adatai nyilvánosan elérhető forrásokból és adatbázisokból is számazhatnak, pl. cégjegyzék. A vásárló személyes adatait olyan harmadik fél is rendelkezésünkre bocsájthatja, aki jogosult a vásárló személyes adatainak feldolgozására, kezelésére és továbbítására.
 4. MIHEZ JÁRUL HOZZÁ A VÁSÁRLÓ?
  1. A vásárló hozzájárul személyes adatainak következő, marketingcélú felhasználásához:
   1. termékek és szolgáltatások reklámozása, ajánlása. A vásárló beleegyezését követően személyre szabott ajánlatainkat elektronikusan: e-mail üzenet formájában, mobilkészülékre üzenet formájában, papír alapon vagy online, a vásárlói felületen keresztül is kiküldhetjük,
   2. személyes adatok automatikus feldolgozása a vásárló egyéni vásárlási igényeihez való alkalmazkodás céljából,
   3. piackutatás és vásárlói elégedettség mérése
  2. A vásárló a személyes adatok marketing célú felhasználásához szabadon és önkéntesen járul hozzá, azonban elengedhetetlen, hogy a vásárlót saját és partnereink termékeiről, szolgáltatásairól tájékoztassuk. A vásárló beleegyezése nélkül ezeket az ajánlatokat nem tudjuk a vásárló rendelkezésére bocsájtani.
 5. MIÉRT FONTOS A PROFILOZÁS ÉS AZ AUTOMATIKUS KIÉRTÉKELÉS?
  1. Társaságunk célja, hogy a vásárlót személyre szabottan tájékoztassa az elérhető termékekről és szolgáltatásokról. Hogy ennek eleget tegyünk, a vásárló beleegyezését követően a személyes adatokat feldolgozzuk, profilozunk. Ehhez speciális automatikus információs rendszereket, applikációkat és számításokat végző algoritmusokat használunk. Az eredmény alapján juttatjuk el a vásárlónak a személyre szabott ajánlatokat.
  2. A személyes adatok automatikus kiértékelése abban segít minket, hogy jobban megismerjük a vásárló igényeit, ezáltal pedig személyre szabott ajánlatot tudunk tenni a vásárlónak.
 6. MENNYI IDEIG DOLGOZZUK FEL ÉS TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. A vásárló személyes adatait a vásárlási szerződés időtartama alatt, valamint az azt követő 10 évig tároljuk és dolgozzuk fel, vagy a jóváhagyás visszavonásának pillanatáig.
  2. Amennyiben a vásárlás nem történt meg, de a felhasználó beleegyezett személyes adatainak feldolgozásába, úgy a személyes adatokat 10 évig vagy a visszavonás pillanatáig tároljuk és dolgozzuk fel.
  3. A 10 éves időszakot vagy a visszavonást követően a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően töröljük.
 7. KI FÉRHET HOZZÁ A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES ADATAIHOZ?
  1. A marketing célra felhasznált személyes adatokat csak azon harmadik felek számára tesszük elérhetővé, akik szerződéses viszonyban vannak az iFixit sro-val és a cég számára előre meghatározott szolgáltatást nyújtanak, mint a rendszer karbantartása, a cég megfelelő működése, személyes adatok megrendelésre történő feldolgozása és elemzése. Az iFixit sro-val szerződéses viszonyban álló külső partnerek kötelesek szigorúan betartani a személyes adatok védelmével kapcsolatos irányelveket, rendelkezéseket.
 8. MILYEN JOGOK ILLETIK A VÁSÁRLÓT A SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN?
  1. A vásárló személyes adatainak jogszerű feldolgozása, felhasználása és védelme egyértelmű és magas prioritást élvez. A vásárlót személyes adatainak feldolgozása és felhasználása során a következő jogok illetik:
  2. Tájékoztatás a személyes adatok feldolgozásáról. A tájékoztatás magába foglalja: az adatfeldolgozó azonosítására alkalmas adatait, elérhetőségeit, képviselőjét és a felelős személyeket, a személyes adatokat, a személyes adatok felhasználóját, a személyes adatok átadásáról szóló tájékoztatást harmadik félnek, a személyes adatok feldolgozásának és tárolásának időtartamát, a vásárló jogait és jogai érvényesítésének lehetőségeit, a személyes adatok forrását, tájékoztatást a profilozásról és automatikus kiértékelésről.
  3. A személyes adatokhoz való hozzáférés. Tájékoztatást, miszerint a személyes adatokat feldolgoztuk-e vagy sem. Amennyiben igen, a vásárló tájékozódhat: a személyes adatokról és feldolgozásáról, az adatfeldolgozóról, az adatfeldolgozás és adattárolás időtartamáról, a vásárló jogairól, jogérvényesítés lehetőségeiről, a személyes adatok forrásáról, a profilozásról és automatikus feldolgozásról, személyes adatainak átadásáról harmadik félnek esetleg nemzetközi szervezeteknek. A vásárlónak jogában áll feldolgozott személyes adatainak másolatára.
  4. Adatok javítása. A személyes adatok megváltoztak, pontatlanok? Lakóhelye megváltozott? Kérem, értesítsen minket a változásokról és személyes adatait frissítjük.
  5. Adatok törlése. Egyes, törvény által szabályozott esetekben a vásárló személyes adatait töröljük. Minden törlés iránt érkező kérvényt, igényt egyénileg elbírálunk, ugyanis az iFix s.r.o egyesesetekben köteles megtartani a személyes adatokat.
  6. Adatfeldolgozás korlátozásának joga. Amennyiben a vásárló úgy kívánja, hogy személyes adatait kizárólag a legszükségesebb esetekben használjuk fel, úgy a vásárló kérésének eleget teszünk. Igény esetén a személyes adatokat blokkoljuk.
  7. Adattovábbítás joga. A vásárló kérésére személyes adatait a vásárló által megjelölt harmadik félnek a megfelelő formában továbbítjuk (amennyiben ennek nincs jogi akadálya).
  8. Kifogásemelés az automatikus kiértékelés ellen. Ha a vásárlóban felmerül, hogy személyes adatainak feldolgozása nem felel meg a jogi előírásoknak vagy sérti magánélethez való jogát, úgy azt javasoljuk, a vásárló vegye fel velünk a kapcsolatot és kérjen tájékoztatást személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban. A vásárló kifogásolhatja a profilozást és automatikus kiértékelést.
  9. Jogorvoslati lehetőség az illetékes felügyeleti hatóságnál.
  10. A vásárló hol érvényesítheti jogait és milyen illetékkel jár a jogérvényesítés? A vásárló jogainak érvényesítésével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az iFix s.r.o-val elérhetőségeinek egyikén. Telefonszám +421 2 / 22133399, e-mail: info@fixshop.eu, cím: iFix s.r.o, Einsteinova 7, 851 01 Bratislava, Szlovákia.
  11. Mikor kapok választ a jogérvényesítéssel kapcsolatban? Cégünk igyekszik a lehető legrövidebb időn belül eleget tenni a vásárlók kéréseinek, az ezzel kapcsolatos ügyintézés maximum 1 hónapot vesz igénybe. Amennyiben összetett bejelentésről van szó, úgy az ügyintézés két hónapra is kitolódhat (pl. bonyolult, összetett ügy esetén). Amennyiben az elbírálási és válaszadási idő kitolódik, a vásárlót értesítjük és döntésünket megindokoljuk.
 9. HOGYAN VONHATOM VISSZA A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSÁHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁST?
  1. Mivel a személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás önkéntes alapon működik, így azt a vásárló bármikor visszavonhatja. Amennyiben nem szeretne értesítést kapni szolgáltatásainkról, termékeinkről, partnereink szolgáltatásairól és termékeiről, úgy döntését sajnálattal elfogadjuk.
  2. Mit kell tartalmaznia a kérvénynek (hozzájárulás visszavonása)?
   1. Azon személy nevét, aki a hozzájárulást visszavonja. Kérem, tüntesse fel vezeték- és keresztnevét, állandó lakcímét és születési dátumát. Ezzel az azonosítás egyszerűbb és gyorsabb.
   2. A címzettet. A hozzájárulás visszavonását bármelyik boltunkhoz eljuttathatja.
   3. A kérvényben fel kell tüntetni, hogy a továbbiakban nem kívánja, hogy személyes adatait feldolgozzuk. Ha csak le szeretné szűkíteni az ajánlatok körét, így kérem, ezt is tüntesse fel a kérvényben.
   4. Saját kezű aláírást.
  3. Hogyan juttathatom el kérvényemet a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatban?
   1. A kérvényt csakis papír alapon van lehetőségünk befogadni. Fontos, hogy a kérvényen az adatokon kívül szerepeljen a kérvényező aláírása.
   2. A kérvényt kérem, az iFix s.r.o. címére küldjék.
   3. A kérvényt az iFix s.r.o. bármely boltjában személyesen is leadhatják. A boltok listáját a következő linken találják: kapcsolat

Going Green

Bolygónk védelme érdekében folyamatosan javítjuk szén-dioxid-kibocsátásunkat. Olvasson többet arról, hogyan alakítjuk át folyamatainkat a szénlábnyomunk csökkentése érdekében.

További információ