Fixshop logo
0
0 Ft

Üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek iFix s.r.o.

Jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a szerződő feleknek jogain és kötelezettségein alapuló általános kapcsolatát szabályozzák.

Eladó adatai: iFix s.r.o.

székhely: Námestie hraničiarov 6/A, 851 03 Bratislava - Petržalka, Szlovákia

statisztikai számjel: 47019948, bejegyezve: Bratislava I. Kerületi Cégbíróság nyilvántartásában, osztály: S.r.o., 87860 / B nyilvántartási szám alatt (továbbiakban Eladó) a webáruházon keresztül történő értékesítés és vásárlás érdekében a vásárlóval vásárlási szerződést köt.

1. Eladó adatai és elérhetőségei

Cégadatok:

 • Cégnév: iFix s.r.o.
 • Székhely: Námestie hraničiarov 6/A, 851 03 Bratislava - Petržalka, Szlovákia
 • Statisztikai számjel: 47019948
 • Cégjegyzékez vezető törvényszéki cégbíróság: Bratislava I. Kerületi Cégbíróság, osztály: S.r.o., 87860 / B nyilvántartási szám
 • Adószám: 2023719379
 • Közösségi adószám: SK2023719379
 • Telefon: +4212222133399
 • Email: [email protected]

Az ÁSZF a szerződéskötés elengedhetetlen részét képezi. A vásárlási szerződés egy olyan írásos megállapodás az eladó és a vásárló között, amely a szerződéskötés napjától lép érvénybe. A vásárlási szerződés megkötésének feltételeit a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák, és meghatározzák azokat a jogi kereteket és feltételeket, amelyek ̶ összhangban az előírt jogi rendelkezésekkel ̶ meghatározzák az eladó és a vásárló közti együttműködés szabályait.

A kiegészítő szerződés az eladó és vásárló között köttetett vásárlási szerződést egészíti ki. A kiegészítő szerződés abban az esetben köttetik, ha a vásárlás tárgyát képező termék vagy szolgáltatás a vásárlási szerződésben szereplő feltételektől eltérő módon kerül a vásárlóhoz.

Az eladó által üzemeltetett webáruház honlapján feltüntetett árak bruttóban értendők, azonban azok a szállítás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások költségeit nem tartalmazzák. A webáruházban meghirdetett akciók a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényesek.

Az eladó az átváltoztatás jogát fenntartja. Az átváltoztatás nem vonatkozik az árváltozást megelőzően megkötött szerződésekre, függetlenül attól, hogy a Vásárló a terméket átvette vagy sem.

Amennyiben az eladó megsérti a jelen ÁSZF bármely pontját, illetve a magyar vagy az európai hatóságok által meghatározott törvényi rendelkezéseket, úgy a Vásárló a megfelelő platformokon kezdeményezheti jogainak érvényesítését az eladóval szemben.

2. Szerződéskötés

 1. Az eladó által üzemeltetett weboldalon a Vásárló az adatok kitöltésével és a kitöltött formanyomtatvány elküldésével eljuttatja a Vásárlási szerződés tervezetét az eladónak. A szerződés tárgya a kiválasztott termék tulajdonjogának átruházása a weboldalon feltüntetett áron, valamint a rendeléshez kapcsolódó feltételekkel (továbbiakban rendelés).
 2. A Vásárló a rendelés elküldését követően a webáruház automatikus e-mail értesítésén keresztül erősíti meg a rendelésének befogadását és további feldolgozását (továbbiakban rendelés megerősítése). Szükség esetén a Vásárló további e-mail értesítéseket és tájokoztatást kaphat rendelésével kapcsolatban.
 3. Az eladó a rendelés megerősítésén keresztül tájékoztatja a Vásárlót a rendelés befogadásáról és későbbi feldolgozásáról, azonban ez még nem egyenlő a vásárlási szerződéssel vagy annak tervezetével.
 4. A rendelés megerősítését követően az eladó feldolgozza a rendelést. A feldolgozást követően az elfogadott rendelésről a Vásárló további e-mailben értesül (továbbiakban rendelés elfogadása). A rendelés elfogadása tartalmazza a termék (több termék esetén a termékek) megnevezését, leírását, árát (beleértve a szolgáltatásokat is), a hozzávetőleges kiszállítási időt, a kiszállításhoz szükséges adatokat, a kiszállítás árát, az eladó adatait (cégnév, székhely, statisztikai számjel, bejegyzési szám). Szükség esetén a rendelés elfogadása további adatokat, tájékoztatást is tartalmazhat.
 5. A szerződés az elektronikus vagy papír alapú szerződés mindkét fél általi elfogadásával/aláírásával kerül megkötésre. Az elektronikus és papír alapú szerződés esetében is mind az eladó, mind a Vásárló rendelkezik a szerződés elektronikus vagy papír alapú példányával.
 6. Az eladó még a Vásárló által kiválasztott termék(ek) megrendelése előtt világosan, egyértelműen és érthető módon tájékoztatja a Vásárlót a reklamációs, fizetési, üzleti, szállítási és egyéb feltételekről. A Vásárló a tájékoztatást elolvassa, tudomásul veszi és elfogadja. A tájékoztatás az alábbiakat foglalja magában:
  1. A termék tulajdonságait, jellemzőit és a szolgáltatások típusát. A termék vagy szolgáltatás megfelelő, érthető leírása és bemutatása a webáruház megfelelő katalógusfelületén érhető el.
  2. Az eladó nevét és székhelyét, amely a webáruház megfelelő katalógusfelületén érhető el.
  3. Az eladó telefonszámát és minden olyan elérhetőséget, amely szükséges az eladóval történő kapcsolatfelvételhez (cím, e-mail cím, telefonszám, fax szám). Az eladó elérhetőségei a webáruház megfelelő katalógusfelületén, valamint a jelen ÁSZF megfelelő fejezetében is megtalálhatók.
  4. A reklamáció érvényesítésének és a panaszbenyújtás címét. A cím a jelen ÁSZF első fejezetében, valamint a weboldal megfelelő oldalán is megtalálható.
  5. A termék és szolgáltatás bruttó árát. Ha a termék/szolgáltatás ára előre nem meghatározható, úgy a teljes ár kiszámításának módját. Amennyiben az ár nem meghatározható (például néhány esetben szállítási, kiszállítási és postaköltség, egyéb költségek), úgy erre a webáruház megfelelő felületén a Vásárló figyelmét fel kell hívni, továbbá tájékoztatni kell arról is, hogy e költségeket köteles megtéríteni.
  6. A fizetési és szállítási feltételeket, a termék vagy szolgáltatás szállítási, kézbesítési idejét, a reklamáció érvényesítésével kapcsolatos ügyintézés menetét, a panasztétel módját és menetét. Az e feltételekkel, eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatást jelen ÁSZF megfelelő fejezetei, pontjai tartalmazzák. Az ÁSZF a webáruház megfelelő aloldalán érhető el.
  7. A vásárlási szerződéstől való elállás feltételeit, határidejét, folyamatát. Az elállási jog érvényesítésének leírása a jelen ÁSZF 10. fejezetében található. Az ÁSZF az eladó webáruházának megfelelő aloldalán érhető el.
  8. A vásárlástól való elálláshoz szükséges formanyomtatvány elérésének lehetőségét. A vásárlástól való elállással kapcsolatos információ a jelen ÁSZ 10. fejezetében található. Az ÁSZF az eladó webáruházának megfelelő aloldalán érhető el. A formanyomtatvány a jelen ÁSZF mellékletében is elérhető, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  9. Tájékoztatást arra az esetre, ha a Vásárló eláll a vásárlási szerződéstől. E szerint a termék visszajuttatásával kapcsolatos szállítási költséget a Vásárló köteles megtéríteni. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, és a terméket jellegénél fogva nem lehet postai úton szállítani, úgy az egyéb szállítási móddal kapcsolatos kiadásokat is a Vásárló köteles megtéríteni. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁSZF 10. fejezete tartalmazza, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán érhető el.
  10. Tájékoztatást arról, hogy a Vásárló köteles megtéríteni az igénybe vett szolgáltatás teljes költségét. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁSZF 10. fejezete tartalmazza, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán érhető el.
  11. Tájékoztatást azokról a körülményekről, amelyek esetében a Vásárló elveszti a vásárlástól való elállás jogát. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁSZF 10. fejezete tartalmazza, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán érhető el.
  12. Tájékoztatás, miszerint a hibás termékekért és szolgáltatásokért az eladó vállal felelősséget. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁSZF 8. fejezete tartalmazza, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán érhető el.
  13. Tájékoztatást a gyártó vagy eladó által meghatározott jótállásról, amennyiben a termék vagy szolgáltatás garanciális; valamint tájékoztatást azokról a lehetőségekről és segítségnyújtási feltételekről, amelyek igénybevételére a termék vagy szolgáltatás megvásárlását követően kerülhet sor (amennyiben a terméknél vagy szolgáltatásnál van erre lehetőség). Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a jelen ÁSZF 9. fejezete tartalmazza, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán, valamint a webáruház katalógus oldalán érhető el.
  14. Tájékoztatást az eladó által használt és betartott etikai kódexről, és arról, hogy a Vásárló hol érheti el az etikai kódexet. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a webáruház katalógusoldalán elérhető.
  15. Határozott időtartamra kötött szerződés esetén tájékoztatást a szerződés időtartamáról; határozatlan idejű vagy automatikusan megújuló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a webáruház katalógus oldalán és a jelen ÁSZF-ben is fel van tüntetve. Az ÁSZF az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  16. Amennyiben a szerződés meghatározza, úgy a Vásárlót érintő minimális kötelezettségi időszakot. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás az eladó webáruházának katalógusoldalán és jelen ÁSZF-ben is fel van tüntetve, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  17. Tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a Vásárló köteles előleget fizetni vagy egyéb anyagi biztosítékot nyújtani, amennyiben az eladó vagy a vásárlási szerződés meghatározza. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás az eladó webáruházának katalógus oldalán és jelen ÁSZF-ben is fel van tüntetve, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  18. Tájékoztatást a termék működéséről, funkcionalitásáról, valamint azokról a technikai és használati rendelkezésekről, amelyek biztosítják a termék megfelelő technikai működését. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás az eladó webáruházának katalógusoldalán és a jelen ÁSZF-ben is fel van tüntetve, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  19. Tájékoztatást az elektronikus tartalom összeegyeztethetőségéről (kompatibilitás) a hardverrel és a szoftverrel (amelyekkel az eladó tisztában van és ami az eszköztől elvárható). Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás az eladó webáruházának katalógusoldalán és jelen ÁSZF-ben is fel van tüntetve, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  20. Tájékoztatást a viták peren kívüli rendezéséről, a viták alternatív rendezéséről, amennyiben az eladó él e megoldásokkal. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás az eladó webáruházának katalógus oldalán és jelen ÁSZF-ben is fel van tüntetve, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  21. Tájékoztatást a szerződéskötési eljárásról, amely a jelen ÁSZF-ben is fel van tüntetve. Az ÁSZF az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  22. Tájékoztatást arról, hogy az elektronikus vásárlási szerződést az eladó megőrzi, és a Vásárló számára írásos kérvény benyújtását követően rendelkezésre bocsáthatja. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás az eladó webáruházának katalógusoldalán és jelen ÁSZF-ben is fel van tüntetve, amely az eladó webáruházának megfelelő aloldalán található.
  23. Tájékoztatást az eladó részéről történő kötelezettségszegés esetéről, továbbá arról, hogy a pót- és egyéb díjak kifizetéséről, a reklamációs feltételekről vagy a termék visszajuttatásának feltételeiről szóló megfelelő tájékoztatás elmulasztása esetén a Vásárló nem köteles kifizetni az ezekre vonatkozó költségeket.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

 1. Az eladó köteles
 2. az elfogadott és megerősített rendelés értelmében a megfelelő mennyiségben, minőségben és időintervallumban eljuttatni a Vásárlónak a rendelésben szereplő terméket/termékeket. Az eladó továbbá köteles a szállítási feltételeknek megfelelően becsomagolni vagy biztosítani a terméket annak érdekében, hogy az ne sérüljön.
 3. biztosítani, hogy a termék megfeleljen a Magyarországon érvényben lévő jogi előírásoknak.
 4. a vásárlási szerződés megkötését követően haladéktalanul, legkésőbb a termék kiszállításig, tartós adathordozón (pl. e-mail) a Vásárló rendelkezésére bocsájtani a vásárlási szerződést. A 2.6 pont értelmében az értesítésnek tartalmaznia kell az összes szükséges tájékoztatást, valamint a szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatványt.
 5. a Vásárlónak átadni (legkésőbb a termékkel együtt) a termék átvételéhez szükséges minden dokumentumot, valamint a magyar törvényi rendelkezésnek megfelelően további dokumentumokat (használati utasítás, garancialevél, feladólevél, számla) papír alapú vagy elektronikus formában.
 6. A vásárló köteles a termék vételárát a meghatározott határidőn belül megfizetni.
 7. Ha a termék nincs készleten, vagy más egyéb okból az eladó részéről nem lehetséges a megrendelt terméket szerződésben vagy jelen feltételekben feltüntetett határidőre kézbesíteni, az eladó köteles a vásárló részére hasonló vagy helyettesítő terméket felkínálni, vagy lehetővé tenni a szerződéstől való elállás lehetőségét. A vásárló e-mailben is elállhat a szerződéstől. Ha a vásárló már részben vagy teljesen kifizette a megrendelt terméket, az eladó a vásárlástól való elállást tartalmazó e-mail beérkezésétől számított 14 napon belül visszafizeti a vételárat, a vásárló által megjelölt számlaszámra (hacsak az eladó és vásárló meg nem állapodott másképp). Ha a vásárló az eladó által felkínált hasonló vagy helyettesítő terméket nem fogadja el, valamint a szerződéstől sem áll el, az eladónak jogában áll elállni a vásárlási szerződéstől. Ha az eladó eláll a vásárlási szerződéstől, abban az esetben a vásárló által kifizetett, a szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozó összeget köteles a vásárlási szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül kifizetni a vásárló számára.

4. A Vásárló jogai és kötelezettségei

 1. A Vásárlót tájékoztatta az eladó arról, hogy a rendelést követően a Vásárló köteles a rendelést kifizetni.
 2. A Vásárló köteles:
  1. átvenni a megrendelt és kiszállított árut.
  2. kifizetni a rendelés összegét a meghatározott időintervallumon belül, beleértve a szállítási költséget is.
  3. a szállítólevelet aláírni (Vásárló vagy Vásárló által meghatalmazott személy) és megerősíteni a termék átvételét.
 3. A Vásárlónak joga van a termék átvételére a szerződő felek által a meghatározott mennyiségben, minőségben és helyen.
 4. A Vásárló köteles a terméket utánvétel ill. személyes átvétel esetén ellenőrizni. Amennyiben a termék hibás/sérült, a Vásárló köteles ezt az utánvételtől/személyes átvételtől számított 24 órán belül jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben ez nem történik meg, a Szolgáltató az esetleges reklamációt ill. vásárlási szerződés felbontását elutasíthatja.

5. Szállítási és fizetési feltételek

 1. A termék elérhetősége és várható szállítási ideje minden egyes termék esetében a webáruház honlapján van feltüntetve.
 2. Ha az eladó és a Vásárló nem egyezett meg másképp, úgy az eladó köteles maradéktalanul, legkésőbb a szerződés megkötését követő 30 napon belül eljuttatni a Vásárlónak a terméket. Amennyiben az eladó nem teljesíti szállítással kapcsolatos kötelezettségét, úgy a Vásárló felszólíthatja az eladót, hogy belátható időn belül tegyen eleget kötelezettségének. Ha az eladó ezután sem szállítja ki a terméket, úgy a Vásárlónak jogában áll elállni a szerződéstől.
 3. Az eladónak jogában áll felszólítani a Vásárlót, hogy még a szerződésben szereplő szállítási határidő lejárta előtt vegye át a terméket.
 4. A webáruházban bemutatott termékek színe, amelyet a Vásárló monitoron keresztül lát, nem minden esetben tükrözi a valós színárnyalatot. A színárnyalatok nagy mértékben függnek a megjelenítő monitor és egyéb megjelenítő eszközök minőségétől.
 5. A Vásárló vagy a Vásárló által meghatalmazott személy köteles azon a helyszínen átvenni a terméket, amely helyszínt a Vásárló meghatározott a vásárlási szerződésben, vagy azon a helyszínen, amelyet a Vásárló vagy a Vásárló által meghatalmazott személy a kiszállítást megelőzően határozott meg (továbbiakban helyszín). A Vásárló vagy a Vásárló által meghatalmazott személy abban az időtartományban köteles átvenni a terméket, amelyet a Vásárló a vásárlási szerződésben vagy a kiszállítás előtt meghatározott (továbbiakban Időtartomány)
 6. Amennyiben az eladó a meghatározott helyszínre a meghatározott időtartományban eljuttatja a terméket, úgy a Vásárló vagy a Vásárló által meghatározott személy köteles a terméket átvenni és aláírni a szállítási és fizetési jegyzőkönyvet. A Vásárló által meghatalmazott személy köteles felmutatni a rendelés megerősítését igazoló dokumentum másolatát. A termék az átvétel pillanatától számít kiszállítottnak. Kiszállított termék alatt értjük a termék eljuttatását a meghatározott helyszínre, és ezt követő átvételét a Vásárló vagy Vásárló által meghatalmazott személy által, valamint a fizetési és szállítási jegyzőkönyv aláírását a Vásárló vagy a Vásárló által meghatalmazott személy által.
 7. Ha a vásárló nem veszi át a terméket, annak ellenére, hogy az eladó szállította azt a Helyre és az Időkeretben, vagy ha a termék egy meghatározott helyen van tárolva, és a vásárló előzetes írásbeli visszalépés nélkül nem veszi át a vásárlási szerződéstől a megadott Időkereten belül, az eladónak jogában áll kártérítést igényelni a tényleges szállítási költségek összegében a Terméket a Helyre. A vásárlónak kötelessége az eladónak kifizetni a kártérítést a tényleges szállítási költségek összegében a Terméket a Helyre vonatkozóan az eladó felhívására; ha a vásárló ragaszkodik a termék újbóli szállításához, a termék újbóli szállítása a Helyre csak a tényleges szállítási költségek megfizetése után történik.

​​​​​​​A szlovák törvények értelmében jogosultak vagyunk a tényleges költségek megtérítésére az alábbi rendelkezések alapján:

§ 52 (2) bekezdése a Polgári Törvénykönyvnek: "A fogyasztói szerződésekre vonatkozó rendelkezések, valamint minden más rendelkezés, amely a fogyasztó részvételével létrejött jogviszonyokat szabályozza, mindig alkalmazandók, ha az a fogyasztói felet szolgálja. A jelen rendelkezés megkerülésére irányuló eltérő szerződéses megállapodások vagy megállapodások, amelyek tartalma vagy célja annak a rendelkezésnek az elkerülése, érvénytelenek. Az összes olyan jogviszonyban, amelyben a fogyasztó részt vesz, mindig az Polgári Törvénykönyv rendelkezései alkalmazandók előnyben részesítve, még akkor is, ha általában kereskedelmi jogi normákat kellene alkalmazni."

§ 53 (1) bekezdése a Polgári Törvénykönyvnek: "A fogyasztói szerződések nem tartalmazhatnak olyan rendelkezéseket, amelyek jelentős egyensúlyhiányt okoznak a felek jogai és kötelezettségei között a fogyasztó kárára (a továbbiakban: „elfogadhatatlan feltétel”). Ez nem vonatkozik a teljesítés fő tárgyára és az ár megfelelőségére vonatkozó szerződéses feltételekre, amennyiben ezek a szerződéses feltételek egyértelműen, világosan és érthetően vannak kifejezve, vagy ha az elfogadhatatlan feltételeket egyedi megállapodások keretében tárgyalták ki."

§ 53 (4) k) bekezdése a Polgári Törvénykönyvnek: "A fogyasztói szerződésben megjelölt elfogadhatatlan feltételek közé tartoznak különösen azok a rendelkezések, amelyek a fogyasztótól, aki nem teljesítette kötelezettségét, túlzottan magas összeg fizetését követelik meg büntetésként a kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos mulasztásért."

 1. A jelen ÁSZF 4.2-es pontja értelmében, ha az eladó felszólítja a Vásárlót a termék átvételére, azonban a Vásárló 15 napon belül nem tesz eleget a felszólításnak, továbbá a termék nem került kifizetésre, úgy a szerződés visszamenőlegesen érvényét veszti. A szerződő felek a szerződés megszűnéséig megvalósult teljesítéseket visszajuttatják vagy kompenzálják, az eladó pedig szabadon rendelkezhet a megrendelt termékkel.
 2. Közvetlenül a csomag kiszállítását követően, az eladó képviselőjének jelenlétében a a Vásárlónak jogában áll leellenőrizni a csomagot. Ha a Vásárló a terméken hibát fedez fel, vagy a csomag tartalma nem teljes (kevesebb tétel, vagy hiányzik a megrendelt termék), az eladó képviselőjének lehetővé kell tenni a Vásárló részére, hogy feljegyezze a hiba kiterjedését, jellegét. A feljegyzésben szereplő hibaleírást a Vásárló képviselője megerősíti. Az így elkészített feljegyzést követően (amelyet a Vásárló eljuttat az eladónak) a Vásárlónak jogában áll megtagadni a hibás tétel átvételét és az átvételi jegyzőkönyv aláírását. A jelen ÁSZF 8. fejezetének értelmében a Vásárlónak lehetősége van reklamációra. Ha a Vásárló megtagadja a hibás termék átvételét, a termék visszaszállításával kapcsolatos minden költséget az eladó fizet.
 3. Az ÁSZF 5.2 pontja értelmében a Vásárló elállhat a szerződéstől, ha az 5.2-es pontban megjelölt határidőn belül a termék nem kerül kiszállításra. Ebben az esetben az eladó köteles a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül visszautalni a Vásárló által kifizetett összeget a Vásárló által meghatározott számlaszámra.
 4. Ha a Vásárló előre, a kiszállítás megelőzően online kifizette a termék árát, úgy az iFix s.r.o. vagy az iFix. s.r.o.-val szerződéses viszonyban álló üzleti partner a termék átadása során felkérheti a Vásárlót a Vásárló személyazonosságát igazoló dokumentum felmutatására (személyigazolvány, útlevél). Ezzel elejét véve tévedéseknek, károkozásnak, valamint illegális haszonszerzésnek.
 5. Amennyiben az iFix s.r.o. nyereményjátékon nyertest hirdet, úgy a nyertes köteles a kihirdetést követő 30 naptári napon belül átvenni nyereményét. Ha a nyertes nem veszi át nyereményét, úgy a továbbiakban nem tarthat rá igényt, a nyeremény pedig visszaszáll a játék kihirdetőjére.

6. Vételár

 1. Az eladó és a Vásárló közt megkötött szerződésben szereplő vételárat a rendelést megerősítő értesítés is tartalmazza (továbbiakban vételár). Ha ugyanazon termék esetében a rendelést megerősítő értesítésben szereplő vételár magasabb, mint a rendelés elküldésének pillanatában a webáruház felületén feltüntetett vételár, akkor az eladó egy újabb e-mail alapú értesítésben tájékoztatja a Vásárlót az új árról, amely egyben új szerződési ajánlatot is jelent. Csak abban az esetben jöhet létre új szerződés, ha ezt az ajánlatot a Vásárló írásban vagy e-mailben jóváhagyja. A Vásárló köteles kifizetni a Vételárat és a termékkel kapcsolatos egyéb költségeket. Személyes átvétel vagy utánvét esetén készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel; a termék átvételét megelőzően banki átutalással. A fizetéssel kapcsolatos lehetőségek és feltételek a rendelést megerősítő értesítésben és az eladó webáruházának felületén is megtalálhatók.
 2. A Vásárló köteles a Vételárat és a termékkel kapcsolatos egyéb költségeket kifizetni. Személyes átvétel vagy utánvét esetén készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel; a termék átvételét megelőzően banki átutalással. A fizetéssel kapcsolatos lehetőségek és feltételek a rendelést megerősítő értesítésben és az eladó webáruházának felületén is megtalálhatók.
 3. Ha a Vásárló banki átutalással fizet, a teljesítés napjának a vételár az eladó bankszámláján való jóváírásának napja számít.
 4. A Vásárló köteles a szerződésben szereplő határidőig kifizetni a vételárat, legkésőbb a termék átvételének napján.
 5. Ha a Vásárló a meghatározott helyszínen történő átvétel pillanatáig nem fizeti ki a teljes vételárat, valamint a szerződő felek között nem született részletfizetési megállapodás, az eladó a Vásárló részére megtagadhatja a termék átadását.
 6. A vételár nem tartalmazza a termékek beszerelési és beüzemelési költségét. Az eladó nem köteles biztosítani ezeket a szolgáltatásokat.

7. Tulajdonjog és kárveszélyviselés átruházása

 1. A termék tulajdonjoga az átadáskor száll át a Vásárlóra. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, úgy a tulajdonjog a teljes ár kifizetésével száll át a Vásárlóra. A fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
 2. A kárveszély akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló vagy a Vásárló által meghatalmazott személy átveszi a terméket az eladótól vagy eladó által meghatalmazott személytől. Ha az átadás-átvétel késedelmesen történik, vagy a Vásárló nem veszi át a terméket, a kárveszély abban a pillanatban száll át a Vásárlóra, amikor az eladó lehetővé tette a termék átvételét.

8. Reklamációs rend (hibafelelősség, jótállás, reklamáció, garancia)

 1. Amennyiben a termék hibája eltávolítható, a Vásárló jogosult a hiba ingyenes, indokolatlan késedelem nélküli és szakszerű eltávolítására.
 2. A Vásárló a hiba javítása helyett az áru cseréjét is kérheti. Ha a hiba az eszköz alkatrészét érinti, úgy a Vásárló az alkatrész cseréjét is kérheti – amennyiben az alkatrész cseréje nem okoz átlagon felüli kiadást az eladónak (figyelembe véve a termék árát és a hiba súlyosságát).
 3. Amennyiben a Vásárlónak nem okoz súlyos gondot, úgy az eladónak minden esetben jogában áll a hiba javítása helyett a hibás terméket hibátlanra cserélni.
 4. Ha a hiba nem eltávolítható és akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a Vásárló jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra. Ha a hiba eltávolítható, de a hiba többszöri előfordulása következtében a Vásárló nem tudja rendeltetésszerűen használni a készüléket, a Vásárló jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra.
 5. Ha a hiba nem eltávolítható, de nem akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a Vásárló jogosult a termék árából leszámítandó méltányos árengedményre.
 6. Az eladó tájékoztatja a Vásárlót az őt megillető jogokról (jelen ÁSZF 8.1 – 8.5 pontjai). A tájékoztatást a jelen ÁSZF megfelelő fejezetei és pontjai tartalmazzák. Az ÁSZF az eladó webáruházának megfelelő aloldalán érhető el, a Vásárló pedig a megrendelést megelőzően megismeri és elfogadja e feltételeket.
 7. A magyar előírásoknak megfelelően az eladó felel a termékhibáért. A Vásárló köteles az eladónál vagy az eladó által meghatározott személynél érvényesíteni a reklamációt. A garanciális és garancián túli szervizzel foglalkozó személyek és szervizközpontok a jótállási lap hátoldalán vannak feltüntetve, de az eladó e-mailben vagy telefonon is tájékoztatja a Vásárlót ezekről a lehetőségekről.
 8. A reklamáció feltételeit és menetét a jelen ÁSZF 8. pontja tartalmazza. A Vásárló még a vásárlási szerződés megkötése előtt megismeri a reklamáció feltételeit, menetét, valamint a garanciális szolgáltatások feltételeit és menetét – elolvassa, tudomásul veszi és elfogadja az eladó webáruházának megfelelő aloldalán elérhető ÁSZF-et.
 9. A reklamációs rend az eladó által üzemeltett webáruházon keresztül vásárolt termékekre érvényes.
 10. A jótállási idő alatt a Vásárlónak jogában áll a reklamációt érvényesíteni, amennyiben a megvásárolt termék hibájáért az eladó, a gyártó vagy a szállító a felelős.
 11. Amennyiben a termék meghibásodott, a Vásárlónak jogában áll a reklamációt érvényesíteni. Ebben az esetben a Vásárló a jelen ÁSZF 8.1 – 8.5 pontjainak értelmében a formanyomtatvány kitöltésével és elküldésével értesíti az eladót (továbbiakban reklamáció bejelentése). A formanyomtatvány a webáruház megfelelő aloldalán található. A Vásárló a hibás terméket eljuttatja az eladónak, azonban az eladó utánvéttel nem veszi át a csomagot. A csomagra ajánlott biztostást kötni. A reklamáció bejelentése során a Vásárló köteles valósan megadni az összes szükséges információt, különös tekintettel a hiba típusára és kiterjedésétre vonatkozóan. Az eladón kívül a Vásárló a gyártó által megjelölt szakszervizekben is érvényesítheti reklamációját (továbbiakban További szervizhelyek). A további szervizhelyek a garancialevélen vannak feltüntetve. Igény esetén az eladó eljuttatja az erre vonatkozó listát a Vásárlónak.
 12. A reklamációs eljárás az alábbi feltételek teljesülése esetén veszi kezdetét:
  1. a reklamáció bejelentése formanyomtatvány kézbesítve lett,
  2. a reklamáció tárgyát képező termék kézbesítésre került az eladó felé vagy az eladó által meghatározott személy felé,
  3. a reklamáció tárgyát képező eszköz hozzáférési kódjai, jelszavai stb. kézbesítésre kerültek az eladó felé (amennyiben ezek szükségesek a reklamációs eljárás lefolytatásához);
 13. Amennyiben a reklamáció tárgyát képező terméket nem lehet szállítani, úgy a Vásárló köteles lehetővé tenni a termék szakszerű megvizsgálását. A vizsgálatot az eladó vagy eladó által meghatalmazott személy végzi. A nem szállítható termékekkel kapcsolatos reklamációs eljárás kezdete a vizsgálat napja. Amennyiben a Vásárló belátható időn belül, de legkésőbb a reklamációs bejelentés kézbesítését követő 10. napon nem teszi lehetővé az áru megvizsgálását, úgy a reklamációs eljárás kezdete a reklamációs bejelentés kézbesítésének napja.
 14. A reklamáció benyújtását követően az eladó írásban vagy e-mailben megerősíti, hogy megkapta a reklamációs igényt, valamint jelen ÁSZF 8.1̶8.5 pontjainak értelmében köteles pontosan megjelölni a terméken fellelt hibát és tájékoztatni a Vásárlót az őt megillető jogokról. Amennyiben a Vásárló a reklamációt online vagy papír alapon jelenti be, az eladó köteles azonnal értesíteni a Vásárlót a reklamációs igény beérkezéséről. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az eladó a megerősítést legkésőbb a reklamációs eljárás lezárását igazoló dokumentummal együtt juttatja el a Vásárló részére. Amennyiben a Vásárló más módon érvényesíti a reklamációt, úgy az eladó nem köteles a Vásárló részére visszajuttatni a megerősítést.
 15. A Vásárlónak jogában áll reklamálni a termék hibáit, valamint a hibáról azonnal értesíteni az eladót. Az eladó vagy az eladó által meghatározott személy a reklamációs bejelentést követően azonnal, összetetteb esetekben legkésőbb 3 napon, megalapozott esetekben (pl. összetett technikai vizsgálatok szükségessége) 30 napon belül köteles értesíteni a Vásárlót a reklamáció elbírálásának módjáról. Ha az eladó meghatározta a reklamációs eljárás módját, az eladó vagy az eladó által meghatalmazott személy azonnal kezeli az ügyet. A reklamáció kezelése és lezárása indokolt esetben tovább is tarhat, de legkésőbb a megerősítést követő 30 napon belül lezárul. A 30 nap leteltével, amennyiben a reklamáció nem zárult le, a Vásárlónak jogában áll elállni a vásárlási szerződéstől vagy joga van a termék cseréjére.
 16. Amennyiben a Vásárló a garanciális időn belül él reklamációs jogával, az eladó csak abban az esetben utasíthatja vissza a reklamációt, ha ezt a meghatalmazott szakemberek által elvégzett vizsgálatok alapján készített szakértői vélemény megalapozottnak tartja (továbbiakban szakértői vélemény). A szakértői vélemény eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti a Vásárlótól a szakértői vélemény elkészítésével kapcsolatos egyéb költségeket.
 17. Amennyiben a Vásárló a garanciális időn belül él reklamációs jogával, azonban az eladó vagy az eladó által meghatalmazott személy azt megtagadja, az eladó vagy az eladó által meghatalmazott személy köteles az értesítésben megjelölni, honnét kérhet a Vásárló további szakértői véleményt. Ha a Vásárló az értesítésben megjelölt további szervizhelyek egyikére eljuttatja a terméket, és további szakértői véleményt kér, úgy az ezzel kapcsolatos kiadásokat az eladót terhelik, függetlenül a szakértői vélemény eredményétől. Amennyiben a szakértői vélemény eredményének értelmében a Vásárló alátámasztja reklamációs igényének jogosságát, ismét élhet reklamációs jogával. A szakértői vélemény elkészítésének időtartamára a termék jótállási ideje alatt a jótállási idő felfüggesztésre kerül. Az ismételt reklamációs eljárás lezárását követő 14 napon belül az eladó köteles megtéríteni a Vásárlónak a reklamációs eljárás során keletkezett és ezzel kapcsolatos költségeit. Az eladó a szakértői vélemény által jogosnak ítélt reklamációt nem utasíthatja el.
 18. A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekről az eladó a vásárlási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta a Vásárlót. A jótállás azokra a hibákra sem vonatkozik, amelyekről a Vásárló tudott a vásárlási szerződés megkötése előtt.
 19. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy a hibás terméket más, az eredeti termékkel megegyező vagy jobb paraméterekkel rendelkező termékre cserélje – amennyiben ez nem érinti hátrányosan a Vásárlót.
 20. Az eladó a következő esetekben nem vonható felelősségre a termék hibáiért:
  1. ha a Vásárló a jótállási idő alatt nem élt reklamációs jogával,
  2. ha a terméket a Vásárló által okozott mechanikai károsodás érte,
  3. ha a termék károsodását olyan körülmények okozták, amelyek eltérnek a termék rendeltetésszerű használatához szükséges természetes környezettől (pl.: nedvesség, kémiai vagy mechanikai károsodások),
  4. ha a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatóból ered,
  5. ha a hiba a használati utasításban található használati feltételektől eltérő használat során keletkezett,
  6. ha a hiba vagy károsodás elkerülhetetlen vagy előre nem látott események következménye,
  7. ha a hiba véletlen károsodás vagy állapotromlás következménye,
  8. ha a hiba véletlen károsodás vagy állapotromlás következménye,
  9. ha a hiba nem szakszerű beavatkozás eredménye, vagy a sérülést víz, tűz, statikus vagy atmoszférikus elektromosság vagy egyéb vis maior események okozták,
  10. ha a hibát a termék használatára nem jogosult személy okozta.
 21. Ha a csomag ellenőrzése után a Vásárló megállapítja, hogy a csomag tartalma nem teljes, vagy a termék hibája egyértelmű, azonban ezt nem jelzi a kiszállítást végző személynek, úgy a jelen ÁSZF 5.9 pontjának értelmében a reklamáció csak abban az esetben elfogadható, ha a Vásárló bizonyítani tudja, hogy a termék hibája vagy a csomag hiányos tartalma az átvétel pillanatában már fennált.
 22. Az eladó a következő módok egyikén köteles lefolytatni és lezárni a reklamációs eljárást:
  1. megjavítja a hibás terméket,
  2. kicseréli a terméket,
  3. visszafizeti a vételárat,
  4. a termék árát a hiba súlyosságával megfelelően csökkenti, az árkülönbözetet kifizeti,
  5. írásban felszólítja a Vásárlót a reklamáció tárgyát képező teljesítés átvételére,
  6. indoklással elutasítja a reklamációt.
 23. Az eladó a reklamáció bejelentését követő értesítéstől számított 30 napon belül köteles írásban értesíteni a Vásárlót a reklamációs eljárás menetéről és eredményéről (postai úton vagy csomagküldő szolgálaton keresztül).
 24. A reklamációs eljárás lezárását követően az eladó köteles azonnal értesíteni a Vásárlót, telefonon vagy e-mailben, valamint a reklamációs eljárás lezárását igazoló bizonylatot a termékkel együtt vagy e-mailben számára eljuttatni.
 25. A jótállási idő a kiszállítástól számított 24 hónap, hacsak az adott termék esetében nincs másképp megjelölve.
  1. Újszerű termék esetén a jótállási idő 12 hónap (az újszerű termék olyan használt terméket, mely alapos, szakemberek által elvégzett vizsgálaton esett át. Az újszerű terméket külön megjelöléssel jelöljük);
  2. Használt termék esetén a jótállási idő 12 hónap (a használt termék másodkézből való, hiba nélküli termék, a termék teljes mértékben alkalmas a rendeltetésszerű használatra). Amennyiben a Vásárló vállalkozó (jogi személy), úgy a jótállási idő maximum 12 hónap.
 26. Az adott termék jótállási ideje a szervizjavítás idejével meghosszabbodik.
 27. Termékcsere esetén a Vásárló az új termékkel együtt a cserét igazoló dokumentumot is átveszi, amely tartalmazza a cserével kapcsolatos tájékoztatást, információt. További reklamáció esetén a vásárlási szerződés és a cserét igazoló dokumentum az irányadó. A termék cseréje esetén a garanciális idő az új termékre vonatkozik, és az új termék átvételétől kezdődik.
 28. Amennyiben a termék hibája eltávolítható, úgy a reklamációs eljárás módjáról a jelen ÁSZF 8.15 pontjában található tájékoztatás értelmében a Vásárló dönt. A Vásárló a következő lehetőségek közül választhat:
  1. az eladó eltávolítja a hibát, vagy
  2. az eladó a hibás terméket kicseréli.
 29. Ha a termék hibája eltávolítható, de a Vásárló nem nyilatkozik arról, hogy melyik lehetőséget választja (jelen ÁSZF 8.15 pontja), az eladó a reklamációs eljárást a hiba eltávolításával zárja le.
 30. A reklamációs eljárás csakis a reklamáció bejelentése dokumentumban és az azt megerősítő visszaigazolásban szereplő termékre érvényes (jelen ÁSZF 8.14 pontja).
 31. A reklamációs eljárás szempontjából az eltávolítható hiba akkor számít ismétlődőnek, ha ugyanaz a hiba több mint kétszer előfordul.
 32. A reklamációs eljárás szempontjából a termék akkor számít többszörösen hibásnak, ha termék egyszerre háromnál több eltávolítható hibával rendelkezik.
 33. A Vásárló csak abban az esetben jogosult a reklamációra és a termék hibájának eltávolítására, ha a jelen ÁSZF 8.1 pontjának értelmében élt bejelentési jogával (reklamáció bejelentése) az ismétlődő hibák esetén is.

9. Személyes adatok védelme

 1. A szerződő felek megegyeznek, hogy amennyiben a Vásárló természetes személy, és igényt tart a termék kiszállítására, úgy a Vásárló köteles a megrendelésében teljes nevét, állandó lakhelyének címét és irányítószámát, telefonszámát és e-mail címét feltüntetni.
 2. A szerződő felek megegyeznek, hogy amennyiben a Vásárló jogi személy, és igényt tart a termék kiszállítására, úgy a Vásárló köteles a megrendelésben a vállalkozás nevét és címét, adószámát, cégjegyzékszámát, telefonszámát és e-mail címét feltüntetni.
 3. A webáruház oldalán regisztrált Vásárló a bejelentkezést követően bármikor leellenőrizheti és megváltoztathatja személyes adatait, továbbá bármikor törölheti regisztrációját.
 4. Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete alapján (2016. április 27., a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívüli helyezéséről; továbbiakban rendelet) az eladó mint az információs rendszer üzemeltetője, a szerződéskötés során a Vásárló beleegyezése nélkül feldolgozhatja a személyes adatokat, ugyanis az adatok feldolgozása elengedhetetlen a vásárlási szerződés megkötéséhez.
 5. A Rendelet 6. cikkely első bekezdésének f) sora értelmében az eladó a termék kiszállítását vagy a szolgáltatás biztosítását követően a feldolgozott adatokat közvetlen marketing célokra is használhatja: e-mailben értesítheti a Vásárlót az új termékekről, kedvezményekről, akciókról, szolgáltatásokról.
 6. Az eladó kijelenti és vállalja, hogy a személyes adatokkal nem él vissza, továbbá a törvény által meghatározott keretek között jár el.
 7. Az eladó kijelenti, hogy a rendelet 5. cikkely első bekezdésének a) és b) sora értelmében a Vásárló személyes adatait csakis a jelen ÁSZF-ben feltüntetett célokra használja fel.
 8. Az eladó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben feltüntetett célokon kívül más célra csakis a jogi feltételeknek megfelelően fogja begyűjteni, feldolgozni és használni a Vásárló személyes adatait. Az eladó csakis a célnak megfelelően dolgozza fel, és csakis a meghatározott célra használja fel e személyes adatokat, külön kezeli azokat a vásárláshoz és üzleti szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatoktól.
 9. Az eladó a rendelés leadását megelőzően felhívja a Vásárló figyelmét arra, hogy a megfelelő online mező megjelölésével a Vásárló megerősíti, hogy az eladó megfelelő módon, érthetően tájékoztatta a Vásárlót az eladó jelen ÁSZF 1. pontjában található személyes adatairól, elérhetőségeiről, a kapcsolattartó személyről. Az eladó tájékoztatta a Vásárlót arról, hogy a vásárlási szerződés megkötésének és a termék kiszállításának elengedhetetlen részét képezi a személyes adatok feldolgozása. A Vásárló a rendelet 6. cikkely első bekezdésének f) pontja értelmében köteles megadni ezeket az adatokat.
 10. Az eladó kijelenti, hogy a rendeletnek megfelelően kezeli a Vásárlók személyes adatait, és azokkal nem él vissza.
 11. Az eladó a rendelettel összhangban a következő adatokat bocsájtja a Vásárló részére (akinek személyes adatait begyűjtötte): az eladó azonosságát igazoló adatokat, elérhetőségeit, egyesesetekben az eladó helyettesének elérhetőségét, a meghatalmazott vagy felelős személy elérhetőségét, a személyes adatok feldolgozásának célját (rendelet 6. cikkely 1. bekezdésének f) pontja alapján) és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos további tudnivalókat.
 12. A Vásárlónak jogában áll az eladótól elkérni személyes adatainak másolatát, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további tájékoztatást. További másolatok esetén az eladó az adminisztrációs tehernek megfelelő összeget számlázhat ki a Vásárlónak.
 13. Amennyiben a Vásárló igényt tart személyes adatainak másolatára és a személyes adatokkal kapcsolatos további tájékoztatásra, úgy az igény akkor számít befogadottnak, ha a Vásárló eljuttatja elektronikus vagy papír alapú kérvényét az eladónak.
 14. Ha a Vásárló úgy gondolja, hogy személyes adatai feldolgozásának és kezelésének célja közvetlen direkt marketing vagy profilozási tevékenység, úgy a Vásárlónak jogában áll panasszal élni a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban. Amennyiben a Vásárló kifogásolja ezt a tevékenységet, az eladó a kifogástétel befogadásának napjától köteles felhagyni ezzel a tevékenységgel.
 15. Amennyiben a Vásárló úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása és további használata jogszerűtlen, úgy a Vásárló vagy törvényes képviselője a megfelelő hatóságoknál panasszal élhet.
 16. Az eladó mindent megtesz annak érdekében, hogy a 9.11 pontban szereplő minden szükséges információt érthetően és átláthatóan eljusson a Vásárló részére. A Vásárló a rendelet értelmében elektronikusan vagy egyéb módon tájékoztatja a Vásárlót.
 17. A Vásárló kérvényét követően az eladó haladéktalanul, felesleges halasztás nélkül eleget tesz a Vásárló kérésének, legkésőbb a kérvény beérkezését követő 1 hónapon belül.
 18. Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a vásárlási szerződés megkötésének értelmében feltételezi, hogy a Vásárló személyes adatait az eladó rendelkezésére bocsájtja, az eladó pedig a személyes adatokat a következő harmadik félnek teszi elérhetővé:
 • Zásielkovňa s. r. o., Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, statisztikai számjel: 48136999, közösségi adószám: SK2120099014, bejegyezve: Bratislava Kerületi Cégbíróság Sa osztályának cégjegyzéke, bejegyzési szám: 105158/B
 • Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1 900 28 Ivanka pri Dunaji, statisztikai számjel: 31329217, közösségi adószám: SK2020351993, bejegyezve: Bratislava Kerületi Cégbíróság Sa osztályának cégjegyzéke, bejegyzési szám: 3215/B.

10. Elállás a vásárlástól – vásárlási szerződés felmondása

 1. Amennyiben az eladó nem tudja teljesíteni a vásárlási szerződésben vállaltakat, úgy erről köteles haladéktalanul értesíteni a Vásárlót. Az eladó továbbá köteles a szerződés tárgyát képező termék helyett alternatív megoldást javasolni, valamint a Vásárló számára lehetővé tenni a vásárlástól való elállást – a szerződés felmondását̶ a következő esetekben: az árut kiárusították és raktáron sem elérhető; a termék egyáltalán nem elérhető; a gyártó vagy szolgáltató felhagyott a termék gyártásával, vagy olyan változtatást hajtott végre a terméken, amely nem teszi lehetővé az eladó számára teljesíteni a szerződésben vállaltakat; olyan külső körülmények merültek fel, amelyek az eladó akaratán kívül történtek, és az eladó legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerül a szerződésben vállaltakat teljesíteni; végül az eladó nem tudja tartani a rendelésben szereplő határidőket. Amennyiben a Vásárló a jelen pontban felsorolt okok valamelyike okán eláll a szerződéstől, úgy az eladó köteles a vásárlástól való elállási szándék bejelentését követő 14 napon belül elutalni a Vásárlónak az eddig kifizetett összeget.
 2. A Vásárló a termék átvételétől, szolgáltatásnyújtás esetén a szerződéskötés napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja elállási jogát.
 3. A termék minőségének, funkcionalitásának és tulajdonságainak leellenőrzése érdekében a Vásárlónak jogában áll a szállítást követően a csomagot kibontani és a terméket kipróbálni.
 4. A vásárlástól való elállás jogának kezdete az a nap, amelyen a Vásárló a termék minden egyes részét, alkatrészét átvette, vagy
  1. több terméket tartalmazó rendelés esetén, amennyiben azok kiszállítása nem egyszerre történik, az a nap, amelyen a Vásárló ugyanazon rendelés utolsó termékét is átvette.
  2. több alkatrészből, részből álló termék esetén az a nap, amikor a termék utolsó része is kiszállításra került.
  3. amennyiben az eladó a terméket vagy szolgáltatást folyamatosan, meghatározott időszakonként juttatja a Vásárló rendelkezésére, az első termék átvételének napja.
 5. A Vásárlónak jogában áll még a vásárlási szerződés megkötése előtt elállni a vásárlástól.
 6. A vásárlástól való elállásról szóló nyilatkozatot a Vásárló írásban köteles eljuttatni az eladónak. A nyilatkozat egyértelműen tartalmazza a Vásárló igényét, miszerint a Vásárló eláll a vásárlástól. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat mintája a jelen ÁSZF első számú mellékletében található (vásárlástól való elállás).
 7. Az előző pontban is feltüntetett, elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Vásárló azonosítására alkalmas adatokat, a rendelés azonosítóját és dátumát, a termék pontos megnevezését és leírását, a vételár visszafizetéséhez szükséges adatokat (számlaszám), valamint a Vásárló címét.
 8. Amennyiben a Vásárló gyakorolja elállási jogát, és eláll a szerződéstől, úgy az adott szerződéssel kapcsolatos minden kiegészítő szerződéstől is eláll. A Vásárlót semmilyen anyagi teher nem terheli, kivételt azon szolgáltatások képezik, amelyeket a Vásárló részben vagy teljes egészében a vásárlástól való elállást megelőzően igénybe vett.
 9. A Vásárló köteles a terméket a megvásárolt állapotban visszaküldeni az eladónak, ideértve a termékkel kapcsolatos teljes dokumentációt is. (A termék nem használt, sérülésmentes, eredeti csomagolásban található.)
 10. A Vásárló által feladott, terméket tartalmazó csomagra ajánlott biztosítást kötni. Az eladó utánvéttel nem veszi át a terméket. Az eladó köteles legkésőbb a vásárlástól való elállásról szóló nyilatkozat átvételét követő 14 napon belül visszafizetni a Vásárló részére a nyilatkozatban meghatározott termék Vásárló által kifizetett részét/teljes árát, beleértve a Vásárlónak történő kiszállítás költségét is. Abban az esetben, ha a vásárlástól való elállás tárgyát képező termék nem kerül vissza az eladóhoz, úgy az eladó nem köteles kifizetni a vételárat, hacsak a Vásárló nem tudja bizonyítani, hogy a csomagot a megfelelő módon és dokumentációval eljuttatta az eladó részére. Az eladó vagy az eladó által megjelölt személy felajánlhatja a termék személyes átvételét.
 11. A Vásárló köteles kifizeti a termék visszajuttatásával kapcsolatos szállítási költséget, hacsak az eladóval másképp nem egyeztek meg (pl. személyes átvétel).
 12. Amennyiben a Vásárló a terméket nemcsak kipróbálta, hanem használta is, így pedig a termék értéke a használatból kifolyólag csökkent, úgy ezért az értékcsökkenésért a Vásárló felel. Amennyiben a Vásárlót/felhasználót az eladó erről nem tájékoztatta, úgy a Vásárló/felhasználó nem felel a használatból eredő értékcsökkenésért.
 13. A termék árát az eladó ugyanazon módon fizeti vissza a Vásárlónak, ahogy a Vásárló fizette ki a terméket. Az eladó és Vásárló a fizetés másfajta módjáról is megegyezhetnek.
 14. Amennyiben a Vásárló eláll a vásárlási szerződéstől, és eljuttatja a terméket az eladónak, azonban a termék sérült vagy használt, úgy a Vásárló köteles megtéríteni
  1. a használatból eredő értékcsökkenést,
  2. a szerelési költségeket, amelyek a terméket eredeti állapotba állítják vissza – ebben az esetben a garancián túli szervizárak az irányadók.
 15. A jelen ÁSZF értelmében a Vásárló által visszafizetett összeg nem lehet magasabb, mint a termék vételárának és a termék értékének (a vásárlástól való elállás napján) különbsége.
 16. A Vásárló nem állhat el a szerződéstől, amennyiben
  1. a szerződés tárgya olyan termék, amelyet a Vásárló igénye alapján külön legyártottak, méretre szabtak, vagy kifejezetten a felhasználónak gyártottak.
  2. olyan termékről van szó, amelyet védőfóliájába higiéniai és egészségvédelmi okokból már nem lehet visszacsomagolni, vagy a védőcsomagolás megsérült.
  3. a szerződés tárgya hanganyag, képanyag, hang- és képanyag, könyv, e-könyv, szoftver – amely védőcsomagolásban volt, de a Vásárló kicsomagolta.
  4. a Vásárló olyan szolgáltatást vásárolt, ahol a szolgáltatás nyújtásának kezdete kifejezetten a Vásárló beleegyezésével történt, valamint a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Vásárló kellő tájékoztatást kapott arról, hogy beleegyezésével elveszti a vásárlástól való elállás jogát, amely kiterjed az eredeti szerződéssel kapcsolatos minden szerződéskiegészítésre is.
 17. A jelen ÁSZF 10. fejezetében található feltételek csakis a fogyasztónak minősülő Vásárlóra vonatkoznak.

11. Záró rendelkezések

 1. Papír alapú vásárlási szerződés esetén minden, a szerződéssel kapcsolatos változásnak, változtatásnak is papír alapon kell megtörténnie.
 2. Az üzleti felek megegyeznek, hogy a kapcsolattartás a felek közt e-mailben történik.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó.
 4. Az esetleg felmerülő vitás kérdések esetében a Vásárló a webáruházon keresztül élhet jogorvoslattal – kérvény formájában. Amennyiben az eladó megtagadja a választ, vagy nem válaszol a kérvényre a beküldéstől számított 30 napon belül, úgy a Vásárlónak jogában áll további lépéseket tenni a vitás kérdések tisztázása érdekében (pl. abban az esetben, ha a Vásárló nem elégedett a reklamáció menetével, vagy feltételezi, hogy az eladó törvényt sértett).
 5. A jelen ÁSZF a szerződés megkötésével lép érvénybe.
 6. A Vásárlót a rendelés elküldése előtt felszólítjuk, hogy a megfelelő mezőre kattintva elfogadja, hogy megismerte jelen ÁSZFet, azokkal egyetért, valamint azokat el is fogadja.

12. Törvényi hivatkozások

 1. A távollévők közötti szerződésekről:
  1. 17/1999. (II.5.) sz. kormányrendelet, mely az Európai Parlament Tanácsának ugyanezen tárgyú 97/7/-EK irányelvén alapul
  2. 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontja
 2. Vásárlástól elállás, termékszavatosság:
  1. 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet
 3. Reklamáció, szavatosság, jótállás:
  1. 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet
  2. Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 305§-311/A§
 4. 12.4 Adatkezelés:
  1. 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

 

Utolsó frissítés: 2024. február 13.

Going Green

Bolygónk védelme érdekében folyamatosan javítjuk szén-dioxid-kibocsátásunkat. Olvasson többet arról, hogyan alakítjuk át folyamatainkat a szénlábnyomunk csökkentése érdekében.

További információ