Clock icon

Hétfő - Péntek: 8:00-17:00 

[email protected]
Szállítási ország AT
Ügyfélszolgálat
fdsfedfsd

Reklamáció

A reklamációs igény érvényesítéséhez szükséges nyomtatvány itt található.  

Reklamáció bejelentése – hiba leírása 106,4 KB

A vásárlási szerződéstől való elálláshoz szükséges elállási nyilatkozat mintája itt található. 

nyilatkozat-minta_szerzodestol_valo_elallashoz_javitott.pdf

 

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy a dokumentumokban szereplő cím külföldi. Kérjük Önöket, hogy a kitöltött formanyomtatványokat a termékekkel együtt az alábbi címre szíveskedjék küldeni:

packeta.hu
1044 Budapest
Ezred Utca 2 B2/11
Magyarország

Vagy használhatja a Packeta szolgáltatást:

Bármelyik átvételi pont: https://www.packeta.hu/atvevohelyek
Használja a kódot: 95642760

Reklamációs rend

A reklamációs rend az értékesítőhöz (iFix s.r.o.) eljuttatott és benyújtott reklamációs igényekre vonatkozik.

Reklamációs rend (jótállás, reklamációs, felelősségvállalás)

8.1.    Amennyiben a termék hibája eltávolítható, a Vásárló jogosult a hiba ingyenes, indokolatlan késedelem nélküli és szakszerű eltávolítására.

8.2.    A Vásárló a hiba javítása helyett az áru cseréjét is kérheti. Ha a hiba az eszköz alkatrészét érinti, úgy a Vásárló az alkatrész cseréjét is kérheti – amennyiben az alkatrész cseréje nem okoz átlagon felüli kiadást az értékesítőnek (figyelembe véve a termék árát és a hiba súlyosságát).

8.3.    Amennyiben a Vásárlónak nem okoz súlyos gondot, úgy az értékesítőnek minden esetben jogában áll a hiba javítása helyett a hibás terméket hibátlanra cserélni.

8.4.    Ha a hiba nem eltávolítható és akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a Vásárló jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra. Ha a hiba eltávolítható, de a hiba többszöri előfordulása következtében a Vásárló nem tudja rendeltetésszerűen használni a készüléket, a Vásárló jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra.

8.5.   Ha a hiba nem eltávolítható, de nem akadályozza a termék rendeltetésszerű használatát, a Vásárló jogosult a termék árából leszámítandó méltányos árengedményre.

8.6.   Az értékesítő tájékoztatja a Vásárlót az őt megillető jogokról (jelen ÁSZF 8.1 – 8.5 pontjai). A tájékoztatást a jelen ÁSZF megfelelő fejezetei és pontjai tartalmazzák. Az ÁSZF az értékesítő webáruházának megfelelő aloldalán érhető el, a Vásárló pedig a megrendelést megelőzően megismeri és elfogadja e feltételeket.

8.7.    A magyar előírásoknak megfelelően az értékesítő felel a termékhibáért. A Vásárló köteles az értékesítőnél vagy az értékesítő által meghatározott személynél érvényesíteni a reklamációt. A garanciális és garancián túli szervizzel foglalkozó személyek és szervizközpontok a jótállási lap hátoldalán vannak feltüntetve, de az értékesítő e-mailben vagy telefonon is tájékoztatja a Vásárlót ezekről a lehetőségekről.

8.8.    A reklamáció feltételeit és menetét a jelen ÁSZF 8. pontja tartalmazza. A Vásárló még a vásárlási szerződés megkötése előtt megismeri a reklamáció feltételeit, menetét, valamint a garanciális szolgáltatások feltételeit és menetét – elolvassa, tudomásul veszi és elfogadja az értékesítő webáruházának megfelelő aloldalán elérhető ÁSZF-et.

8.9.    A reklamációs rend az értékesítő által üzemeltett webáruházon keresztül vásárolt termékekre érvényes.

8.10.    A jótállási idő alatt a Vásárlónak jogában áll a reklamációt érvényesíteni, amennyiben a megvásárolt termék hibájáért az értékesítő, a gyártó vagy a szállító a felelős.

8.11.     Amennyiben a termék meghibásodott, a vásárlónak jogában áll a reklamációt érvényesíteni. Ebben az esetben a vásárló az Általános Szerződési Feltételek 8.1-8.5 pontjainak értelmében a meghibásodott terméket és a megfelelően kitöltött formanyomtatványt (reklamáció bejelentése) eljuttatja az értékesítőnek. A formanyomtatvány a webáruház megfelelő aloldalán található. A vásárló által feladott csomagra érdemes biztosítást kötni. Az értékesítő az utánvéttel feladott terméket nem veszi át. A reklamáció bejelentése során a vásárló köteles megadni az összes szükséges információt, különös tekintettel a hiba típusára és kiterjedésére vonatkozóan. A vásárló azt is feltünteti, mely lehetőséggel kíván élni a reklamációs érvényesítése során. Az értékesítőn kívül a Vásárló a gyártó által megjelölt szakszervizekben is érvényesítheti reklamációját (továbbiakban További szervizhelyek). A további szervizhelyek a garancialevélen vannak feltüntetve. Igény esetén az értékesítő eljuttatja az erre vonatkozó listát a Vásárlónak.

A reklamálni kívánt terméket az alábbi címre küldjék:

packeta.hu
1044 BUDAPEST
EZRED UTCA 2 B2/11
Magyarország

Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a 2. sorban szereplő vastaggal kiemelt számot minden esetben tüntessék fel a csomagon, ugyanis a Csomagküldő csakis ezen szám alapján tudja azonosítani a cégünk számára érkező csomagokat. Köszönjük. 

8.12.     A reklamációs eljárás az alábbi feltételek teljesülése esetén veszi kezdetét:

a)    a reklamáció bejelentése formanyomtatvány kézbesítve lett,

b)   a reklamáció tárgyát képező termék kézbesítésre került az értékesítő felé vagy az értékesítő által meghatározott személy felé,

c)   a reklamáció tárgyát képező eszköz hozzáférési kódjai, jelszava stb. kézbesítésre kerültek az értékesítő felé (amennyiben ezek szükségesek a reklamációs eljárás lefolytatásához);

8.13.    Amennyiben a reklamáció tárgyát képező terméket nem lehet szállítani, úgy a Vásárló köteles lehetővé tenni a termék szakszerű megvizsgálását. A vizsgálatot az értékesítő vagy értékesítő által meghatalmazott személy végzi. A nem szállítható termékekkel kapcsolatos reklamációs eljárás kezdete a vizsgálat napja. Amennyiben a Vásárló belátható időn belül, de legkésőbb a reklamációs bejelentés kézbesítését követő 10. napon nem teszi lehetővé az áru megvizsgálását, úgy a reklamációs eljárás kezdete a reklamációs bejelentés kézbesítésének napja.

8.14.     A reklamáció benyújtását követően az értékesítő írásban vagy e-mailben megerősíti, hogy megkapta a reklamációs igényt, valamint jelen ÁSZF 8.1̶8.5 pontjainak értelmében köteles pontosan megjelölni a terméken fellelt hibát és tájékoztatni a Vásárlót az őt megillető jogokról. Amennyiben a Vásárló a reklamációt online vagy papírformában jelenti be, az értékesítő köteles azonnal értesíteni a Vásárlót a reklamációs igény beérkezéséről. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy az értékesítő a megerősítést legkésőbb a reklamációs eljárás lezárását igazoló dokumentummal együtt juttatja el a Vásárló részére. Amennyiben a Vásárló más módon érvényesíti a reklamációt, úgy az értékesítő nem köteles a Vásárló részére visszajuttatni a megerősítést.

8.15.     A Vásárlónak jogában áll reklamálni a termék hibáit, valamint a hibáról azonnal értesíteni az értékesítőt. Az értékesítő vagy az értékesítő által meghatározott személy a reklamációs bejelentést követően azonnal, összetetteb esetekben legkésőbb 3 napon, megalapozott esetekben (pl. összetett technikai vizsgálatok szükségessége) 30 napon belül köteles értesíteni a Vásárlót a reklamáció elbírálásának módjáról. Ha az értékesítő meghatározta a reklamációs eljárás módját, az értékesítő vagy az értékesítő által meghatalmazott személy azonnal kezeli az ügyet. A reklamáció kezelése és lezárása indokolt esetben tovább is tarhat, de legkésőbb a megerősítést követő 30 napon belül lezárul. A 30 nap leteltével, amennyiben a reklamáció nem zárult le, a Vásárlónak jogában áll elállni a vásárlási szerződéstől vagy joga van a termék cseréjére.

8.16.     Amennyiben a Vásárló a vásárlási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül él reklamációs jogával, az értékesítő csak abban az esetben utasíthatja vissza a reklamációt, ha ezt a meghatalmazott szakemberek által elvégzett vizsgálatok alapján készített szakértői vélemény megalapozottnak tartja (továbbiakban szakértői vélemény). A szakértői vélemény eredményétől függetlenül az értékesítő nem követelheti a Vásárlótól a szakértői vélemény elkészítésével kapcsolatos egyéb költségeket.

8.17.     Amennyiben a Vásárló a vásárlási szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül él reklamációs jogával, azonban az értékesítő vagy az értékesítő által meghatalmazott személy azt megtagadja, az értékesítő vagy az értékesítő által meghatalmazott személy köteles az értesítésben megjelölni, honnét kérhet a Vásárló további szakértői véleményt. Ha a Vásárló az értesítésben megjelölt további szervizhelyek egyikére eljuttatja a terméket, és további szakértői véleményt kér, úgy az ezzel kapcsolatos kiadásokat az értékesítőt terhelik, függetlenül a szakértői vélemény eredményétől. Amennyiben a szakértői vélemény eredményének értelmében a Vásárló alátámasztja reklamációs igényének jogosságát, ismét élhet reklamációs jogával. A szakértői vélemény elkészítésének időtartamára a termék jótállási ideje alatt a jótállási idő felfüggesztésre kerül. Az ismételt reklamációs eljárás lezárását követő 14 napon belül az értékesítő köteles megtéríteni a Vásárlónak a reklamációs eljárás során keletkezett és ezzel kapcsolatos költségeit. Az értékesítő a szakértői vélemény által jogosnak ítélt reklamációt nem utasíthatja el.

8.18.     A jótállás nem vonatkozik azokra a hibákra, amelyekről az értékesítő a vásárlási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatta a Vásárlót. A jótállás azokra a hibákra sem vonatkozik, amelyekről a Vásárló tudott a vásárlási szerződés megkötése előtt.

8.19.    Az értékesítő fenntartja magának a jogot, hogy a hibás terméket más, az eredeti termékkel megegyező vagy jobb paraméterekkel rendelkező termékre cserélje – amennyiben ez nem érinti hátrányosan a Vásárlót.

8.20.    Az értékesítő a következő esetekben nem vonható felelősségre a termék hibáiért:

a)    ha a Vásárló a jótállási idő alatt nem élt reklamációs jogával,

b)   ha a terméket a Vásárló által okozott mechanikai károsodás érte,

c)   ha a termék károsodását olyan körülmények okozták, amelyek eltérnek a termék rendeltetésszerű használatához szükséges természetes környezettől (pl.: nedvesség, kémiai vagy mechanikai károsodások),

d)   ha a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatóból ered,

e)   ha a hiba a használati utasításban található használati feltételektől eltérő használat során keletkezett,

f)    ha a hiba vagy károsodás elkerülhetetlen vagy előre nem látott események következménye,

g)    ha a hiba véletlen károsodás vagy állapotromlás következménye,

h)   ha a hiba nem szakszerű beavatkozás eredménye, vagy a sérülést víz, tűz, statikus vagy atmoszférikus elektromosság vagy egyéb vis maior események okozták,

i)    ha a hibát a termék használatára nem jogosult személy okozta.

8.21.     Ha a csomag ellenőrzése után a Vásárló megállapítja, hogy a csomag tartalma nem teljes, vagy a termék hibája egyértelmű, azonban ezt nem jelzi a kiszállítást végző személynek, úgy a jelen ÁSZF 5.9 pontjának értelmében a reklamáció csak abban az esetben elfogadható, ha a Vásárló bizonyítani tudja, hogy a termék hibája vagy a csomag hiányos tartalma az átvétel pillanatában már fennált.

8.22.   Az értékesítő a következő módok egyikén köteles lefolytatni és lezárni a reklamációs eljárást:

a)    megjavítja a hibás terméket,

b)    kicseréli a terméket,

c)    visszafizeti a vételárat,

d)   a termék árát a hiba súlyosságával megfelelően csökkenti, az árkülönbözetet kifizeti,

e)   írásban felszólítja a Vásárlót a reklamáció tárgyát képező teljesítés átvételére,

f)    indoklással elutasítja a reklamációt.

8.23.     Az értékesítő a reklamáció bejelentését követő értesítéstől számított 30 napon belül köteles írásban értesíteni a Vásárlót a reklamációs eljárás menetéről és eredményéről (postai úton vagy csomagküldő szolgálaton keresztül).
8.24.     A reklamációs eljárás lezárását követően az értékesítő köteles azonnal értesíteni a Vásárlót, telefonon vagy e-mailben, valamint a reklamációs eljárás lezárását igazoló bizonylatot a termékkel együtt vagy e-mailben számára eljuttatni.

8.25.    A jótállási idő a kiszállítástól számított 24 hónap, hacsak az adott termék esetében nincs másképp megjelölve.

a)    Újszerű termék esetén a jótállási idő 21 hónap (az újszerű termék olyan használt terméket, mely alapos, szakemberek által elvégzett vizsgálaton esett át. Az újszerű terméket külön megjelöléssel jelöljük);

b)    Használt termék esetén a jótállási idő 12 hónap (a használt termék másodkézből való, hiba nélküli termék, a termék teljes mértékben alkalmas a rendeltetésszerű használatra).

c)    Amennyiben a Vásárló vállalkozó (jogi személy), úgy a jótállási idő maximum 12 hónap.

8.26.     Az adott termék jótállási ideje a szervizjavítás idejével meghosszabbodik.

Használt termék esetén a jótállási idő 6 hónap (a használt termék másodkézből való, hiba nélküli termék, a termék teljes mértékben alkalmas a rendeltetésszerű használatra).
Amennyiben a vásárló vállalkozó (jogi személy) a szerződő felek a 429 § 2 bek. a Kereskedelmi törvénykönyv alapján max. 6 hónap jótállási időben állapodtak meg.
- Az eladó álltal kínált termék –  6 hónap
- Akkumulátor (beleértve az „eredeti” jelzésű akkumulátorokat) – 6 hónap
- Az alkatrészként megjelölt termék, mely nevében szerepel „eredeti” vagy „ORG” – 3 hónap
 

8.27.     Termékcsere esetén a Vásárló az új termékkel együtt a cserét igazoló dokumentumot is átveszi, amely tartalmazza a cserével kapcsolatos tájékoztatást, információt. További reklamáció esetén a vásárlási szerződés és a cserét igazoló dokumentum az irányadó. A termék cseréje esetén a garanciális idő az új termékre vonatkozik, és az új termék átvételétől kezdődik.

8.28.     Amennyiben a termék hibája eltávolítható, úgy a reklamációs eljárás módjáról a jelen ÁSZF 8.15 pontjában található tájékoztatás értelmében a Vásárló dönt. A Vásárló a következő lehetőségek közül választhat:

a)    az értékesítő eltávolítja a hibát, vagy

b)    az értékesítő a hibás terméket kicseréli.

8.29.     Ha a termék hibája eltávolítható, de a Vásárló nem nyilatkozik arról, hogy melyik lehetőséget választja (jelen ÁSZF 8.15 pontja), az értékesítő a reklamációs eljárást a hiba eltávolításával zárja le.

8.30.    Amennyiben a termék hibája nem eltávolítható, vagy a hiba ismétlődő, vagy egy a termék többszörösen hibás, és ezen hibák akadályozzák a termék rendeltetésszerű használatát, úgy az értékesítő jelen feltételek 8.15 pontja értelmében a vásárló döntését figyelembe véve a reklamációt a következő módokon zárhatja le:

a)     az értékesítő a hibás terméket az eredeti termékkel megegyező vagy jobb paraméterekkel rendelkező termékre cseréli, vagy

b)    amennyiben a csere nem lehetséges, úgy az értékesítő visszafizeti a termék árát a vásárlónak.

8.31.     A reklamáció csakis a bejelentésben (reklamáció bejelentése) feltüntetett hibákra érvényes

8.32.     A reklamációs eljárás szempontjából az eltávolítható hiba akkor számít ismétlődőnek, ha ugyanaz a hiba több mint kétszer előfordul.

8.33.     A reklamációs eljárás szempontjából a termék akkor számít többszörösen hibásnak, ha termék egyszerre háromnál több eltávolítható hibával rendelkezik.

8.34.     A Vásárló csak abban az esetben jogosult a reklamációra és a termék hibájának eltávolítására, ha a jelen ÁSZF 8.1 pontjának értelmében élt bejelentési jogával (reklamáció bejelentése) az ismétlődő hibák esetén is.

8.35.     A reklamációs feltételek a felhasználónak nem minősülő vásárlókra nem vonatkoznak.

8.36.     A jótállási nem érvényes, amennyiben:

a)    a vásárló nem rendelkezik a termék garancialevelével, a kifizetést igazoló bizonylattal vagy más olyan bizonylattal, mely alátámasztja a termék megvásárlását

b)    a terméket nem rendeltetésszerűen használtak, vagy olyan célra és/vagy olyan környezetben, mely ellentétes a termék rendeltetésszerű használatával és használatának feltételeivel

c)    a terméket mechanikai sérülés érte, pl. nagy ütés

d)   a sérülést víz, tűz, túlzott mértékű napsugárzás vagy napfény, statikus vagy atmoszférikus kisülés okozta, esetleg más, a vásárló hibájából fakadó sérülés érte (pl. sérült vagy használatra nem javasolt tartozékok okozták a hibát)

e)   ha a termék védelmét szolgáló karbantartást a vásárló elmulasztotta, a használati utasításban szereplő teendőket nem tartotta be 

f)    a terméken nem a kijelölt szervizpontokban került sor a javítási munkálatokra: a szerelés, javítás nem szakszerűen zajlott, a firmware (root) nem eredeti

g)    a garanciális idő lejárt.

8.37.     Az adott termék jótállási ideje a szervizjavítás idejeével meg hosszabbodik. A szervizjavítás kezdete az a nap, mikor az iFix s.r.o. átveszi a terméket, vége pedig az a nap, mikor a vásárló jogosult a szervizelt vagy reklamált termék átvételére.

8.38.    Az eladóval folytatott fogyasztói viták alternatív megoldására illetékes szervezetek iFix s.r.o, székhelye Einsteinova 7 ,, 851 01 Pozsony a Magyar Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság Budapest, Németvölgyi út 37-39, 1124 Magyarország ,https://mkeh.gov.hu/ vagy más, az alternatív megoldások szervezeteinek listáján nyilvántartásba vett releváns felhatalmazott jogi személy. A Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által kezelt viták listája (a lista elérhető a http://www.mhsr.sk weboldalon), a fogyasztónak joga van választani, hogy az alternatív vitarendezés ezen alapelvei közül melyikhez fordul. Jelen reklamációs és garanciális feltételek 2016.10.30-tól érvényesek.

Csomagküldés futárszolgálattal 1-3 munkanapon belül
Bruttó 30 000 Ft feletti vásárlás esetén a postaköltség ingyenes
Kínálatunk több, mint 20.000 egyedi terméket tartalmaz
Több mint 50.000 megjavított készülék

Cookie-preferencia központ

  • Az Ön adatvédelme
  • Szigorúan titkos cookie-k
  • Teljesítmény cookie-k
  • Működési cookie-k
  • Marketing cookie-k

Név Szolgáltató Cél Megszűnés Típus